Najzraniteľnejšie je dieťa v prvom sedemročí

„Najzraniteľnejšie je dieťa v prvom sedemročí,“ tvrdí psychologička Gabriela Cviková. Miera závislosti od rodičov je v tomto veku podľa nej nesmierne vysoká, so zvyšujúcim vekom sa však schopnosť odolávať záťaži spravidla zvyšuje. „Je totiž podporovaná budovaným vzorcom pocitu bezpečia, ktorý si dieťa vytvára na základe opakovaných prejavov svojho okolia. S narastajúcou skúsenosťou sa prehlbuje poznanie…